Lịch phát sóng

Lịch phát sóng ngày 29-11-2020

  • 19h00: [LIVE STREAM] Ngày 16/08/2020 | CẢM ƠN NHỮNG TUYẾN ĐẦU TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Lịch phát sóng ngày 30-11-2020

Lịch phát sóng ngày 01-12-2020

  • 19h00: [LIVE STREAM] Ngày 22/08/2020 | CẢM ƠN NHỮNG TUYẾN ĐẦU TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Lịch phát sóng ngày 02-12-2020

Lịch phát sóng ngày 03-12-2020

  • 19h00: [LIVE STREAM] Ngày 29/08/2020 | CẢM ƠN NHỮNG TUYẾN ĐẦU TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Lịch phát sóng ngày 04-12-2020

Lịch phát sóng ngày 05-12-2020

  • 19h00: [LIVE STREAM] Ngày 08/08/2020 | CẢM ƠN NHỮNG TUYẾN ĐẦU TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19