Lịch phát sóng

Lịch phát sóng ngày 19-11-2019

 • 15h00: [TRỰC TIẾP] PHÒNG BỆNH CÙNG BÁC SĨ NO.15 | PHÒNG BỆNH HÔ HẤP DO Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ

 • 19h00: [TRỰC TIẾP] CHUYỆN CHỊ EM MÌNH NO.14 | PHỤ NỮ, HÃY BIẾT YÊU THƯƠNG MÌNH

Lịch phát sóng ngày 20-11-2019

 • 15h00: [TRỰC TIẾP] PHÒNG BỆNH CÙNG BÁC SĨ NO.14 | PHÒNG TRÁNH SỚM BỆNH ALZHEIMER

 • 19h00: [TRỰC TIẾP] CHUYỆN CHỊ EM MÌNH NO.14 | PHỤ NỮ, HÃY BIẾT YÊU THƯƠNG MÌNH

Lịch phát sóng ngày 21-11-2019

 • 15h00: [TRỰC TIẾP] PHÒNG BỆNH CÙNG BÁC SĨ NO.14 | PHÒNG TRÁNH SỚM BỆNH ALZHEIMER

 • 19h00: [TRỰC TIẾP] CHUYỆN CHỊ EM MÌNH NO.14 | PHỤ NỮ, HÃY BIẾT YÊU THƯƠNG MÌNH

Lịch phát sóng ngày 22-11-2019

 • 15h00: [TRỰC TIẾP] PHÒNG BỆNH CÙNG BÁC SĨ NO.14 | PHÒNG TRÁNH SỚM BỆNH ALZHEIMER

 • 19h00: [TRỰC TIẾP] CHUYỆN CHỊ EM MÌNH NO.15 | NGHỆ THUẬT NUÔI DẠY CON, MẸ ĐÃ BIẾT?!

Lịch phát sóng ngày 23-11-2019

 • 15h00: [TRỰC TIẾP] PHÒNG BỆNH CÙNG BÁC SĨ NO.14 | PHÒNG TRÁNH SỚM BỆNH ALZHEIMER

 • 19h00: [TRỰC TIẾP] CHUYỆN CHỊ EM MÌNH NO.14 | PHỤ NỮ, HÃY BIẾT YÊU THƯƠNG MÌNH

Lịch phát sóng ngày 24-11-2019

 • 19h00: [TRỰC TIẾP] CHUYỆN CHỊ EM MÌNH NO.14 | PHỤ NỮ, HÃY BIẾT YÊU THƯƠNG MÌNH

Lịch phát sóng ngày 25-11-2019

 • 15h00: [TRỰC TIẾP] PHÒNG BỆNH CÙNG BÁC SĨ NO.14 | PHÒNG TRÁNH SỚM BỆNH ALZHEIMER

 • 19h00: [TRỰC TIẾP] CHUYỆN CHỊ EM MÌNH NO.14 | PHỤ NỮ, HÃY BIẾT YÊU THƯƠNG MÌNH