Lịch phát sóng

Lịch phát sóng ngày 23-01-2020

  • 15h00: [TRỰC TIẾP] SỐNG KHỎE SỐNG VUI NO.6 | DA KHỎE ĐẸP ĐÓN TẾT SANG

Lịch phát sóng ngày 24-01-2020

  • 15h00: [TRỰC TIẾP] SỐNG KHỎE SỐNG VUI NO.7 | NHẬN BIẾT VÀ PHÒNG NGỪA BỆNH GOUT

Lịch phát sóng ngày 25-01-2020

  • 15h00: [TRỰC TIẾP] SỐNG KHỎE SỐNG VUI NO.8 | NHẬN BIẾT VÀ PHÒNG BỆNH GAN NHIỄM MỠ

  • 19h00: [GAME VUI] NHỮNG CÂU HỎI TẾT THƯỜNG HAY GẶP

Lịch phát sóng ngày 26-01-2020

  • 15h00: [TRỰC TIẾP] SỐNG KHỎE SỐNG VUI NO.9 | PHÒNG NGỪA NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM NGÀY TẾT

Lịch phát sóng ngày 27-01-2020

  • 15h00: [TRỰC TIẾP] SỐNG KHỎE SỐNG VUI NO.9 | PHÒNG NGỪA NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM NGÀY TẾT

Lịch phát sóng ngày 28-01-2020

  • 15h00: [TRỰC TIẾP] SỐNG KHỎE SỐNG VUI NO.9 | PHÒNG NGỪA NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM NGÀY TẾT

Lịch phát sóng ngày 29-01-2020

  • 15h00: [TRỰC TIẾP] SỐNG KHỎE SỐNG VUI NO.1 | PHÒNG VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH HẸP VAN ĐỘNG MẠCH CHỦ

  • 15h00: [TRỰC TIẾP] SỐNG KHỎE SỐNG VUI NO.9 | PHÒNG NGỪA NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM NGÀY TẾT